İçeriğe geç

Dörtlü (Niteliklerine) Göre Bölümleme

Dörtlülük, on iki burcun, üç tane dörtlü gruba bölünmesi anlamına gelir. Bu, bir burcun enerjisinin ya da kuvvetinin nasıl yönlendirildiğini tanımlar burçların niteliksel olarak dörtlü gruplara ayırımıdır. Üç grup oluşur: Öncü, sabit ve değişken. Her bir grupta dört burç vardır. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak öncü; Boğa, Aslan, Akrep ve Kova sabit: İkizler, Başak, Yay ve Balık ise değişken nitelik içerisinde yer alırlar.

Dörtlü (Niteliklerine) Göre Bölümleme

Bu bölümleme, temel olarak Güneş’in mevsimsel ol arak burçlardan geçerken sergilediği hareketine dayanır. Pratikte insan davranışlarının niteliğini belirleme ve olayların ortaya çıkma zamanlaması gibi şeyler için kullanılırlar. Her biri hareketin niteliğini gösterir. Öncü burçlar yaratıcı, aktif, merkezden uzaklaşan (centrifugal); sabit burçlar dayanıklı, sürekli, reaktif, merkezcil, merkeze yaklaşan (centripetal) yapıdadır.

 

Öncü ve sabit nitelikler birbirlerine karşıt yapıdadır. Değişken nitelik ise bu iki farklı uçta olan devinimin arasında gidip gelmektedir.

 

Öncü burçlar

öncü burçlar

Öncü burçlar hareket edebilen anlamında kullanılan “moveable” sözcüğü ile ifade edilirler. Çünkü, Güneş’in bu burçlardan herhangi birine girmesi, mevsimlerin değişiminin başlangıcını gösterir. İbrahim Hakkı öncü burçları “değiştiren burçlar” olarak nitelendirmekteydi. Bu yüzden, öncü burçlar başlangıç yapabilme, olayları başlatabilme, değiştirebilme kabiliyetini temsil ederler. Mevsimsel ısı olarak beklenen derecelerin doruk seviyesinin test edilmesi mümkündür. Hızlı gelişen olayları veya olayların güçlü başladığını gösterirler. Öncü nitelik için kısa tanımlamalar: Strateji sahibi, aktif, insanlarla güçlü ilişkiler kuran, girişken, geri adım atmayan, atılgan, kimliğini ön plana çıkarabilen, dışa dönük, güçlü amaç duygusu güçlü, risk alan.

 

Sabit burçlar

Sabit burçlar

Sabit burçlar mevsimin oturduğunun, meteorolojik ve ısısal beklentinin normal, olağan seyrettiğinin işaretçisidirler. Bu bir süreklilik göstergesidir. Hava koşullarının sabit ve istikrarlı bir şekilde devam etmekte olduğunu anlatır. Bu yüzden sabit burçlar, mevcut şartları devam ettirebilme kabiliyeti olarak görülürler. Enerjiyi emerler, kalıcı hale getirirler. Geri çekilmeyi, eyleme geçmemeyi, merkeze yakın olmayı temsil ederler. Yavaş gelişen ve kalıcı olayları gösterirler. Sabit nitelik için kısa tanımlamalar: Sebatkar, belli bir amaca yönelik, statükocu, değişime ayak direyen, sadece şartlarını korumak isteyen, başladığı işi bitiren, sabırlı ve dayanıklı, elindekini koruyan, maddi.

 

Değişken burçlar

Değişken burçlar

Değişken burçlar müşterek manasına gelen “common” sözcüğü ile ifade edilirler. Aracılık görevleri vardır. Mevsimlerin geç iş dönemlerini gösterirler. Yeni mevsimin gelişini haber verirler. İbrahim Hakkı bu değişken burçları “karıştırılan burçlar” olarak nitelendirmiştir. Şöyle diyor: “Bunlara bu ismin verilmesinin sebebi: Güneş bu burçların paralelinde iken, her birinde zaman, bulunduğu durumla diğer durum arasında karışmıştır“.

 

Bu burçlar ikiliği temsil ettiklerinden “çift vücutlu burçlar‘” olarak da anılırlar. İfadenin değişkenliğini anlatırlar. Enerjiyi idare eder; durağan enerji ile hareketli enerji arasında denge yaratırlar. Orta hızda gelişen, henüz kesinleşmemiş, belirginleşmemiş, değişken nitelikte olayları gösterirler. Değişken nitelik için kısa tanımlamalar: Uyum sağlayabilen, çok yönlü, olaylara duygusal yaklaşan, kolay adapte olan, bilgiyi paylaşan, duruma göre davranan, razı olan. Öncü burçlar hızlı hareket etmeyi, sabit burçlar yavaş hareket etmeyi, değişken burçlar ise her ikisini birden yapabilmeyi; kah hızlı, kah yavaş hareket etmeyi anlatırlar. Bu durum, değişken burçlarda kararsızlık ve arada kalma duygusu yaratır.

 

Kaynak:

Öner Döşer – Astroloji Okulu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

dini sohbetler sohbet islami sohbetler islami sohbet muzik indir islami sohbet